Săptămâna aceasta, 2-8 Noiembrie 2014, ne rugăm pentru următoarele familii:

SEREDIUC Valentin,

SEREDIUC Emanuel,

SEREDIUC Mihaela

SEREDIUC Virgil

SEREDIUC Felicia,

SIDORIUC Viorica,

SMOCOT Domnica.

” Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli de bogăţii şi de râuri dumnezeieşti pline cu apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească: îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploaia şi-i binecuvântezi răsadul. Încununezi anul cu bunătăţile Tale, şi paşii Tăi varsă belşugul. Câmpiile pustiului sunt adăpate, şi dealurile sunt încinse cu veselie. Păşunile se acoperă de oi, şi văile se îmbracă cu grâu: toate strigă de bucurie şi cântă.

Psalmul 65:9-13