Săptămâna aceasta, 16-22 Noiembrie 2014, ne rugăm pentru următoarele familii:

fam. STOLERU Adrian & Georgeta,

ŞVEDUNEAC Cristi,

TIMOFTI Niculai,

TÎRLEA Vasile,

fam. TODEA Horatiu-Alin-Nicolae & Alina,

UNGUREANU Andreia-Monica,

UNGUREANU Ilie.

” Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic;

căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit.

Isaia 12:2