Săptămâna aceasta, 23-29 Noiembrie 2014, ne rugăm pentru următoarele familii:

fam. UJENIUC Vasile & Ecaterina,

UJENIUC Angela,

UJENIUC Dana,

UJENIUC Ionut,

URECHE Gavril,

URECHE Dorina,

fam. URSACIUC Adrian & Cristina,

fam. URSACIUC Viorel & Miriam.

”  Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur,

cu mult mai mult

cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii,

vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Hristos!

Romani 5:17