Săptămâna aceasta, 1-7 Februarie 2015, ne rugăm pentru următoarele familii:

APOPEI Bela,

APOPEI Adrian-Mircea,

ARCĂLEAN Viorica,

ARMENEAN Lăcrămioara-Carmen,

fam. AVASILCĂ Dumitru & Mina.

„După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.”

Ioel 2:28-29