Săptămâna aceasta, 15-21 Februarie 2015, ne rugăm pentru următoarele familii:

BARAGA Angela,

fam. BARBĂ Sergiu & Crina,

BĂDELIȚĂ Emilia Domnica,

Bejan Gabriel,

fam. BÎGU Ilie & Viorica.

„Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe sine însuşi;

1 Corinteni 14:4a