Săptămâna aceasta, 1-7 Martie 2015, ne rugăm pentru următoarele familii:

BERGHEAUA Marta,

BERGHEAUA Sanda,

fam. BÎRÎIAC Nelu & Brînduşa,

BÎRÎIAC Nicoleta,

fam. BÎRÎIAC Corneliu-Romică & Mariana.

„”…Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune;

altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh;”

1 Corinteni 12:7-8