Săptămâna aceasta, 15-21 Martie 2015, ne rugăm pentru următoarele familii:

BOBU Simona,

fam. BOCA George & Neli,

fam. BOICIUC Lucian & Anca,

BOROSAN Mariana,

fam. BUCȘA Costel & Simona.

„”…Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

 …altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor;

altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.”

1 Corinteni 12:7, 10