Săptămâna aceasta, 15-21 Martie 2015, ne rugăm pentru următoarele familii:

fam. BULIGA Teodor & Artimiza,

fam. BULIGA Cristi & Alexandra,

BULIGA Simona,

BULIGA Ella,

BULIGA Silvia.

„”…Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

 …Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

1 Corinteni 12:7, 11