Săptămâna aceasta, 29 Martie – 4 Aprilie 2015, ne rugăm pentru următoarele familii:

fam. BURAC Petru & Cristina,

BURSUC Dina,

fam. BURSUC Liviu & Anca,

fam. BUȚINCU Gheorghe & Oltea,

BUȚINCU Emanuel.

„Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură,

îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

Efeseni 4:16