Săptămâna aceasta, 5-11 Aprilie 2015, ne rugăm pentru următoarele familii:

CALUJAC Maria,

fam. CALUJAC Petru & Silvia,

fam. CALUJAC Liviu & Cornelia,

fam. CALUJAC Dinu & Dana,

CALUAJC Raul.

„Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, 

pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,

Efeseni 4:11-12