Săptămâna aceasta, 12-18 Aprilie 2015, ne rugăm pentru următoarele familii:

BUZIUC Dragoş,

fam. CARP Marin & Doina,

CĂLINESCU Mia,

CERNODOLIA Traian,

CHERARU Georgeta-Monica.

„până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu,

la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

Efeseni 4:13