Săptămâna aceasta, 12-18 Iulie 2015, ne rugăm pentru următoarele familii:

IRICIUC Vasile,

IRIMICIUC Nicoleta-Cornelia,

fam. JITAR Viorel & Mihaela,

fam. JITAR Alin-Ruben & Alexandra Paula,

JITAR Dana.

„Ei vor zidi iarăşi vechile dărâmături,

vor ridica iarăşi năruirile din vechime,

vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam.

Isaia 61:4

Sursa poza: AICI