Săptămâna aceasta, 11 – 17 Octombrie 2015, ne rugăm pentru următoarele familii:

fam. SENCIUC Ioan & Rozeta,

fam. SENCIUC Cătălin & Cristina,

SENCIUC Larisa,

fam. SEREDIUC Dumitru & Domnica,

SEREDIUC Daniela.

„Iuda, vânzătorul, ştia şi el locul acela,

pentru că Isus de multe ori Se adunase acolo cu ucenicii Lui.

Ioan 18:2

Autor poză: Petru Burac – 11 Octombrie 2015