Săptămâna aceasta, 25-31 Octombrie 2015, ne rugăm pentru următoarele persoane:

Smocot Domnica,

Socoliuc Viorica,

fam. SOFRONIE Liviu & Cătălina,

fam. SOFRONIE Nicolae & Elisaveta,

Solcan Floarea.

” Dar tu, Israele, robul Meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânţa lui Avraam, prietenul Meu, tu, pe care te-am luat de la marginile pământului şi pe care te-am chemat dintr-o ţară depărtată, căruia ţi-am zis: ‘Tu eşti robul Meu, te aleg, şi nu te lepăd! Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.

Isaia 41:8-10

Sursă poză: AICI