Săptămâna aceasta, 22 – 28 ianuarie 20117, ne rugăm pentru următoarele persoane:

AILOAIE Elvira,

Fam. ALBU Vasile & Angelica,

ALECSANDRU-TIMOFTE Silvia,

ALECSANDRU-TIMOFTE Iulian,

ANCHIDIN Elena.

„Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre,

după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.

 Efeseni 4:19

Sursă poză: AICI