Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6)

Primul loc unde educaţia crestină trebuie să fie prezentă este familia. Dumnezeu le porunceşte părinţilor să îşi înveţe copiii să fie pe deplin dăruiţi Domnului. (Deuteronom 6:5-7)

De asemenea, biserica locală are responsabilitatea de a învăţa pe copil Cuvântul lui Dumnezeu. Printre celelalte daruri ale Duhului Sfânt pentru biserică este şi acela al învăţăturii.

Grupele de Şcoală Duminicală, conduse de învăţători chemaţi de Dumnezeu în această lucrare, cu pregătire şi experienţă în domeniu, vin în întâmpinarea copiilor cu diferite activităţi pe înţelesul lor, pentru a-i ajuta să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu şi să aibă o experienţă autentică cu El.

Programul Şcolii Duminicale se desfăşoară în fiecare duminică între orele 10-12 şi cuprinde o serie de activităţi cum ar fi: rugăciuni, versete biblice, lecţii biblice, cântări, jocuri recapitulative şi activităţi practice.