Părinţi şi copii, tineri şi bătrâni, ne bucurăm de Sărbătoarea Naşterii Domnului Isus Hristos. Aceste zile festive sunt special alese pentru a ne aduce aminte de minunea extraordinară a naşterii fiului lui Dumnezeu.

Grupul VoxDei ne aduce colindul „Un Rege”, un cântec nou special compus pentru a ne îndemna să medităm: CINE este defapt Cel care s-a născut în iesle?

”Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:

astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”

Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:

Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.””

Evanghelia dupa Luca 2:10-14

New Vision Romania Production

http://newvisionromania.ro

muzica si text: Cornel Matei

aranjament orchestral: Daniel Carcea