Am analizat apropierea sfârșitului anului 2012 prin prisma datoriilor personale. În general, toți oamenii au datorii, unii mai mari, iar alții, mai mici. Mai mult decât atât, fiecare muritor ar trebui să fie conștient de datoria pe care o avem toți față de Dumnezeu. Suntem datori să-I mulțumim pentru darul nespus de prețios, Fiul său preaiubit, ce ni L-a dăruit din dragoste. Apostolul Ioan spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat…

O privire mai atentă asupra atitudinii de recunoștință față de Dumenzeu ne face să ne oprim la câteva domenii distincte din viața credinciosului.

În primul rând se cuvine să dăm lui Dumnezeu parte din câștigul nostru. Acesta este un principiu ce vine încă din vechime, de la poporul evreu. Exista o poruncă cu privire la cele mai bune, cele dintâi roade pe care Dumnezeu le aștepta de la poporul Său. Unul din zece saci din grâul cel mai bun, cel dintâi, cel mai frumos dintre zece miei din turmă, primul siclu de argint din zece și așa mai departe… Am auzit oameni spunând: „abia dacă îmi ajunge mie, de unde să mai dau și lui Dumnezeu?” Tocmai aici este secretul: ca să ai, trebuie mai întâi să dai!

Al doilea domeniu de dăruire este viața Your unique planetary influence makes you much more self-sacrificing than other libra love horoscope Decans. noastră. Avem planuri, vise, obiective, ambiții, aspecte ce nu le trecem întotdeauna prin filtrul voii lui Dumnezeu. Dacă ne-am predat viața Lui, atunci nu mai putem face orice voim sau ni se pare că ar fi bun. Uneori Dumnezeu manifestă îngăduință dându-ne impresia că ne răsfață însă de multe ori ce vrem noi și ce vrea El nu se substituie. Biblia ne învață că orice gând trebuie făcut rob ascultării de Hristos. El este interesat chiar și de cele mai mărunte detalii din viața noastră, nu cu scopul de a ne controla, ci pentru că ne vrea binele.

În cel de-al treilea rând, suntem datori să slujim Domnului. Asta mai înseamnă că trebuie să ne investim capacitățile native sau dobândite spre folosul altora. La acest capitol paleta este extrem de variată, deoarece posibilitățile noastre sunt diferite. Niciodată nu ni se va cere să facem ceva ce ne este peste puteri, însă Cel ce ne echipează are și atribuții de evaluator. Faptele bune ce ne sunt pregătite spre a umbla în ele sunt dovada că Dumnezeu așteaptă de la noi să ne dăruim slujirii ca rezultat al calității de copii ai lui Dumnezeu.

Privind la cele trei domenii importante, îmi pun întrebarea: oare m-am achitat cu credincioșie de toate datoriile sau mai am restanțe? Trecerea în anul 2013 nu ne va prescrie aceste debite ci vom figura restanțieri chiar din prima zi a anului dacă nu ne-am îndeplinit toate obligațiile. Anul viitor va sosi cu obligațiile lui și a nu ne achita la timp de datorii, inseamnă a munci in plus mai târziu. Cât mai e timp, lucrează ca să fii liber!

Lucian Neagu

pastor asistent